Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Østfold»Oliver»300»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater300OliverØstfoldNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)13313313382.281.1
Antall rapportører111112735278
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)15151510.15.8
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)222939.116710.1
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)758758758317180

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

300

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
133 
758

Oliver

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
133 
758

Østfold

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
133 
758

Norge

Elever(1060)
79 
296
Skolepersonell(67)
115 
650

Alle skoler

Elever(34016)
80 
172
Skolepersonell(1262)
106 
385