Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Hordaland»Odda barneskole»7a»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau7aOdda barneskoleHordalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)67.167.199.682.281.1
Nifer adroddwyr2626527112735278
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.94.99.610.15.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)8.68.6501.7939.116710.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)125125362317180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

7a

Disgyblion(25)
67 
126
Staff yr ysgol(1)
67 
101

Odda barneskole

Disgyblion(25)
67 
126
Staff yr ysgol(1)
67 
101

Hordaland

Disgyblion(504)
99 
354
Staff yr ysgol(23)
114 
532

Norway

Disgyblion(1060)
79 
296
Staff yr ysgol(67)
115 
650

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34016)
80 
172
Staff yr ysgol(1262)
106 
385