Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Hordaland»Odda barneskole»7a»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater7aOdda barneskoleHordalandNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)67.167.199.682.281.1
Antall rapportører2626527112735278
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)4.94.99.610.15.8
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)8.68.6501.7939.116710.1
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)125125362317180

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

7a

Elever(25)
67 
126
Skolepersonell(1)
67 
101

Odda barneskole

Elever(25)
67 
126
Skolepersonell(1)
67 
101

Hordaland

Elever(504)
99 
354
Skolepersonell(23)
114 
532

Norge

Elever(1060)
79 
296
Skolepersonell(67)
115 
650

Alle skoler

Elever(34016)
80 
172
Skolepersonell(1262)
106 
385