Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Hordaland»Nye Voss Vidaregåande skule»1H 2016/2017»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau1H 2016/2017Nye Voss Vidaregåande skuleHordalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)101.174.799.682.981.2
Nifer adroddwyr1047527107135221
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)9.811.49.610.45.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)9.940.1501.7922.416692.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)378325362327180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

1H 2016/2017

Disgyblion(9)
67 
133
Staff yr ysgol(1)
133 
2578

Nye Voss Vidaregåande skule

Disgyblion(45)
69 
280
Staff yr ysgol(2)
129 
1328

Hordaland

Disgyblion(504)
99 
354
Staff yr ysgol(23)
114 
532

Norway

Disgyblion(1006)
80 
306
Staff yr ysgol(65)
116 
662

Yr holl ysgolion

Disgyblion(33962)
80 
172
Staff yr ysgol(1259)
106 
385