Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Akershus»Bjørkelangen videregående skole»1stb»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau1stbBjørkelangen videregående skoleAkershusNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)83.683.660.182.281.1
Nifer adroddwyr11159112735278
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)100.5100.51010.15.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)8.48.495.7939.116710.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)31923192229317180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

1stb

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
84 
3192

Bjørkelangen videregående skole

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
84 
3192

Akershus

Disgyblion(140)
38 
126
Staff yr ysgol(19)
129 
983

Norway

Disgyblion(1060)
79 
296
Staff yr ysgol(67)
115 
650

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34016)
80 
172
Staff yr ysgol(1262)
106 
385