Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Rogaland»Hjelmeland skule»10A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10AHjelmeland skuleRogalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)74.974.965.882.981.2
Nifer adroddwyr161644107135221
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)16167.910.45.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)19.119.122.9922.416692.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)454454198327180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10A

Disgyblion(16)
75 
454
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Hjelmeland skule

Disgyblion(16)
75 
454
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Rogaland

Disgyblion(42)
61 
180
Staff yr ysgol(2)
131 
581

Norway

Disgyblion(1006)
80 
306
Staff yr ysgol(65)
116 
662

Yr holl ysgolion

Disgyblion(33962)
80 
172
Staff yr ysgol(1259)
106 
385