Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Sør-Trøndelag»Flatåsen skole»7B»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau7BFlatåsen skoleSør-TrøndelagNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)014.914.982.281.1
Nifer adroddwyr124141112735278
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)01.21.210.15.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)00.80.8939.116710.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)077317180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

7B

Disgyblion(12)
0 
0
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Flatåsen skole

Disgyblion(40)
15 
7
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Sør-Trøndelag

Disgyblion(40)
15 
7
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Norway

Disgyblion(1060)
79 
296
Staff yr ysgol(67)
115 
650

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34016)
80 
172
Staff yr ysgol(1262)
106 
385