Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

Summary

Deze tabel toont geschatte CO2 - emissies en vervoersafstanden gebaseerd op de opgeladen schoolgegevens. Verklaring van begrippen en eenheden
Overzicht van de resultatenAlle scholen
Omvang van de emissies (g/km)81.2
Aantal deelnemers35221
Gemiddelde schoolrouteafstand (km)5.8
CO2 uitgestoten bij16692.3
CO2 per verslag/per jaar (190 dagen, kg)180

Vergelijk de leerlingen met de leraren

Dit getal geeft schattingen weer op het vlak van CO2 - emissies en van de jaarlijkse CO2 - uitstoot per persoon onderweg van thuis naar school zowel voor de leerlingen als de leraren. Verklaring van begrippen en eenheden
CO2 -emissiegrootteg/kmCO2 per reporter
(190 dagen, kg)
kg

Alle scholen

Leerlingen(33962)
80 
172
Schoolteam(1259)
106 
385