Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Us recomanem que utilitzeu els "10 passos de la campanya" per confeccionar un pla per a la vostra escola. Intenteu estudiar detingudament i preveure com portareu a terme cada pas de la campanya.

Anoteu les activitats que fareu amb els teus alumnes, quines assignatures i quins professors participaran, amb qui col·laborareu i com voleu presentar els resultats. Consulteu les altres pàgines d'ajuda, com ara el treball de projecte i altres activitats, per tenir més idees!

A continuació mostrem un exemple de com podríeu organitzar els 10 passos i les activitats de la campanya a la vostra escola. 1. Planifiqueu i prepareu la campanya

2. Els professors inscriuen l'escola i les classes que participaran, després del 15 de febrer de 2009

3. Presenteu els temes del canvi climàtic, el CO2, el transport escolar i la sostenibilitat

4. Recopileu dades sobre la distància fins a l'escola i mitjans de transport i introduïu-les a la base de dades internacional.

5. Empleneu un breu qüestionari en línia sobre qüestions climàtiques i de transport

6. Analitzeu i discutiu els vostres resultats; compareu les vostres emissions de CO2 del transport amb les d'altres escoles i països.

7. Una part important de CO2nnect és pensar com es poden canviar els sistemes per reduir el CO2. Us animem a treballar estretament amb les autoritats locals, pares, empreses, organitzacions i públics d'interès.

8. Desenvolupeu idees per reduir les emissions climàtiques del transport. Pengeu al web la vostra idea climàtica i les fotos del vostre treball.

9. Redacteu un informe sobre les vostres activitats.

10. Avalueu la campanya i sigueu una escola SUPPORT (professors, opcional).