Co2nnect.org - CO2 on the way to school

 

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio “10 cam yr ymgyrch i lunio cynllun ar gyfer eich ysgol. Ceisiwch roi trefn ar eich meddyliau a chynllunio sut byddwch yn cyflawni pob cam o'r ymgyrch. Ysgrifennwch y gweithgareddau y byddwch yn eu gwneud gyda'ch disgyblion, pa bynciau ac athrawon a gaiff eu cynnwys, gyda phwy byddwch yn cydweithio a sut rydych am gyflwyno'r canlyniadau. Edrychwch ar y taflenni cymorth eraill megis gwaith project a gweithgareddau eraill i gael mwy o syniadau! Gweler isod un enghraifft o sut gallech drefnu 10 cam a gweithgareddau’r ymgyrch yn eich ysgol. 1. Cynllunio a pharatoi ar gyfer yr ymgyrch

2. Mae’r athrawon yn rhoi enwau'r ysgol a'r dosbarthiadau fydd yn cymryd rhan ar ôl 15 Chwefror 2009

3. Cyflwyno pynciau’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd, CO2, cludiant i’r ysgol a chynaliadwyedd.

4. Casglu data ar y pellter i’r ysgol a’r dull cludiant a’i gofnodi yn y gronfa ddata ryngwladol.

5. Llenwi holiadur byr ar-lein ar yr hinsawdd – a materion yn ymwneud â chludiant.

6. Dadansoddi a thrafod y canlyniadau ; cymharu eich allyriadau CO2 o gludiant ag allyriadau ysgolion a gwledydd eraill).

7. Agwedd bwysig ar CO2nnect yw meddwl sut y gellir newid systemau i leihau CO2. Fe’ch anogwn i gydweithio’n agos gydag awdurdodau lleol, rhieni, busnesau, sefydliadau neu fudd-ddeiliaid eraill.

8. Datblygu syniadau ar gyfer lleihau allyriadau andwyol i’r hinsawdd o gludiant. Llwytho i fyny eich syniad ar gyfer yr hinsawdd a lluniau o’ch gwaith.

9. Cyflwyno eich gwaith project i gystadleuaeth ryngwladol i ysgolion (dewisol).

10. Gwerthuso’r ymgyrch a dod yn ysgol SUPPORT (athrawon, dewisol).