Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Vi anbefaler, at du følger de "10 kampagnetrin" til at udarbejde en plan for din skole. Forsøg at overveje og planlægge, hvordan du vil udføre hvert enkelt trin i kampagnen. Notér alle de aktiviteter, som du vil lave med dine elever, hvilke emner der skal inddrages, og hvilke lærere der skal deltage, hvem du vil samarbejde med, og hvordan du vil præsentere resultaterne. Læs de øvrige hjælpeark om f.eks. projektarbejde og andre aktiviteter for at få mere inspiration!Nedenfor er et eksempel på, hvordan du kan organisere de 10 trin og kampagneaktiviteterne på din skole. 1. Planlægning og forberedelse af kampagnen

2. Lærerne tilmelder skolen og deres klasser (efter 15. februar 2009)

3. Præsentation af emner inden for klimaændringer, CO2, skoletransport og bæredygtighed

4. Indsamling af data om afstand til skolen og transportformer samt indtastning af disse oplysninger i den internationale database.

5. Udfyldelse af et kort online spørgeskema om klima- og transportspørgsmål

6. Analyse og diskussion af jeres resultater. Sammenlign jeres CO2-udledning fra transport med andre skolers og andre landes udledning).

7. En vigtig del af CO2nnect er at tænke over, hvordan man kan ændre systemer, så udledningen af CO2 kan reduceres. Vi opfordrer jer til at arbejde tæt sammen med lokale myndigheder, forældre, virksomheder, organisationer og andre interessenter.

8. Generering af idéer til reduktion af klimaudledningen fra transport. Uploadning af jeres klimaidé og billeder fra jeres arbejde.

9. Indsendelse af jeres projektarbejde til en international skolekonkurrence (valgfrit).

10. Evaluering af kampagnen. Bliv en SUPPORT-skole (lærere, valgfrit).