Co2nnect.org - CO2 on the way to school

We bevelen het ‘tien stappenplan voor de campagne’ ten zeerste aan om een werkplan voor jullie school uit te werken. Tracht verder te brainstormen over de uitwerking van elke campagnestap.

Maak een overzicht van de activiteiten die je met je leerlingen wil uitvoeren, welke leraren en externen je daarbij wil betrekken, hoe je met hen wil samenwerken en hoe je uw resultaten wil presenteren.

Bekijk ook de andere ‘Hulp bladzijden’ zoals project werk en andere activiteiten om meer ideeën op te doen.

 Hieronder staat een mogelijke voorbeeld van de invulling van de tien projectstappen op jouw school.

 1.      Maak een plan en bereid de campagne voor

2.      Leraren schrijven de school en hun klassen in om deel te nemen NA 15 februari 2009

3.      Breng onderwerpen i.v.m. klimaatveranderingen, schoolverkeer en duurzaamheid aan

4.      Verzamel de nodige gegevens over afstand en vervoerswijze bij het schoolverkeer van de deelnemende leerlingen en voer (laat) ze invoeren in de internationale databank CO2nnect.

 5.      Vervolledig een korte online-vragenlijst over klimaat- en verkeersaspecten

6.      Analyseer en bediscussieer je resultaten; vergelijk uw CO2 – schoolverkeeremissies met die van andere scholen en andere landen

7.      Een belangrijk deel van het CO2nnect – project bestaat in het nadenken over mogelijkheden om de CO2 – uitstoot te verminderen. We moedigen jullie dan ook aan om nauw samen te werken met lokale beleidsmakers, ouders, industriëlen, organisaties of andere betrokkenen

8.      Ontwikkel ideeën voor het verminderen van CO2 – verkeersemissie. Zet jullie klimaatsvoorstellen en foto’s van activiteiten op het web

9.      Stel een rapport op over uw schoolinspanningen binnen het project

10.  Evalueer de schoolcampagne  en wordt een SUPPORT-school (leraren, optioneel)