Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Vă recomandăm, ca la stabilirea planului pentru școală, utilizați "Cei 10 pași ai campaniei". Încercați, să vă imaginați înainte și să vă planificați, cum veți realiza fiecare pas al campaniei.

Scrieți-vă pe hârtie activitățile pe care le veți desfășura cu copiii, ce discipline și ce cadre didactice vor fi implicate, cu cine veți colabora, cum vreți să  vă prezentați rezultatele. Studiați în prealabil, fișele în ajutorul participanților, de exemplu cea care descrie modul de desfășurare a proiectelor și cea cu alte activități, pentru a găsi cât mai multe idei!

 Mai jos, găsiți un exemplu pentru  a organiza în școala dumneavoastră, cei 10 pași și activități ale campaniei.

 1. Pregătirea și planificarea campaniei

2. Cadrele didactice înregistrează școala și clasele

 3. Introduceți la elevi temele pentru schimbări climatice, CO2, transportul la școală, despre sustenabilitate!

4. Colectați datele: distanța la școală, mijloace de transport și introduceți-le în baza de date internaționale.

5. Completați micul chestionar online în legătură cu climă și transport

 6.  Analizați și discutați rezultatele; comparați emisiile CO2 rezultate din transport cu cele ale altor școli și țări.

7. Parte importantă a CO2nnect este cea în legătură cu  formularea unor schimbări propuse în sistem pentru  reducerea  CO2. Vă încurajăm să lucrați alături de autorități locale, părinți, sectorul business, organizații, factori decizionali.

8. Formulați idei pentru reducerea emisiilor care periclitează clima, datorită transportului. Încărcați pe website ideile găsite pentru climă și fotografiile realizate în timpul activităților.

9. Scrieti un Raport

Scrieti un scurt Raport despre cum ați lucrat în CO2nnect. Descrieți: activitățile, cum ați colaboarat cu alți membri ai comunității, obiectivele propuse, realizările și efectele acestor activități asupra școlii. Incărcați-vă raportul pentru a inspira și alți colegi

10. Evaluează campania, devenind școală SUPPORT (opțional, pentru dascăli).

     O întâlnire a dascălilor mai implicați poate fi o bună modalitate pentru a realiza evaluarea