Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Da bi naredili plan za vašo šolo priporočamo, da uporabite »10 korakov kampanje«. Poskusite premisliti in planirati, kako boste izvedli vsaki korak kampanje.

Napišite aktivnosti, ki jih boste opravili z vašimi učenci, katere predmete in učitelje boste vključili, kdo bo sodeloval in kako želite predstaviti vaše rezultate. Za več idej poglejte tudi druge »Strani v pomoč«, na primer »Projektno delo« in ostale aktivnosti!

Spodaj je en primer, kako bi lahko organizirali 10 korakov in aktivnosti kampanje na vaši šoli.

1. Planirajte in pripravite se za kampanjo

2. Učitelji prijavite šolo in svoje razrede k sodelovanju po 15. februarju 2009.

3. Predstavite tematiko klimatskih sprememb, CO2, šolski prevoz in trajnostni razvoj

4. Zberite podatke o razdaljah do šole in načinu prevoza in vnesite v mednarodno bazo podatkov.

5. Izpolnite kratki vprašalnik o klimatskih in prometnih zadevah.

6. Analizirajte in razpravljajte o vaših rezultatih; primerjajte vaše izpuste CO2 pri prevozu s podatki iz drugih šol in držav.

7. Pomemben del CO2nnect je razmišljanje, kako bi lahko spremenili sisteme, da bi zmanjšali CO2. Vzpodbujamo vas, da tesno sodelujete z lokalnimi voditelji, starši, poslovneži, organizacijami in ostalimi zainteresiranimi.

8. Razvijte ideje za zmanjšanje klimatskih izpustov pri prevozu. Naložite svoje klimatske ideje in fotografije svojega dela.

9. Po želji pošljite svoj projekt na mednarodno šolsko tekmovanje.

10. Izdelajte evalvacijo - ocenite kampanjo in postanite PODPORNA šola (učitelji, po želji).