Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Miten käyttää pohdintakysymyksiä

Kysymyksiä voi käyttää herättämään ideointia ja keskustelua ilmastonmuutoksesta ja liikenteestä. Valitse yksi tai useampia mielenkiintoista ja oppilaiden osaamisen tason mukaista kysymystä. Käytä niitä ryhmäkeskusteluissa, väittelyissä, projektin tai tutkimuksen kohteena oppilaiden kanssa tai kun tapaatte muita paikallisyhteisönne jäseniä ja päättäjiä.

Ja voisitte keksiä myös omat kysymyksenne, joita haluatte pohtia. Oletteko jo käyttäneet hyvää kysymystä, joka on toiminut hyvin. Ehkä muutkin haluaisivat kuulla kysymyksenne? Jos haluat jakaa sen, lähetä kysymys meille osiossa Kysy asiantuntijalta.

Kysymyksiä kampanjaan osallistumisesta ja kumppanuuksista

Kysymyksiä ilmastosta ja liikenteestä

Kysymyksiä tuloksista, niiden ymmärtämisestä, analysoinnista ja vertailusta

Kysymyksiä ratkaisujen etsimisestä

Lisätutkimuksiin liittyviä kysymyksiä

Pohdintakysymyksiä opettajille

Seuraavassa on joitain esimerkkejä kysymyksistä, joita opettajat voisivat pohtia keskenään joko ennen tai jälkeen kampanjan tai sen kuluessa.

 

Kysymyksiä CO2nnect-kampanjasta ja kuinka olette sen kokeneet

Kysymyksiä kestävää kehitystä edistävästä kasvatuksesta omassa koulussanne