Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Kako uporabiti povratna vprašanja Ta vprašanja se lahko uporabijo, da bi stimulirali tok idej in razprave o klimatskih spremembah in potovanju. Izberite eno ali več vprašanj, za katere mislite, da so zanimiva in na primernem nivoju za vaše učence. Uporabite jih v skupinski razpravi, debat, kot osnovo z projekt ali poizvedovanje, ali ko se srečujete z lokalnimi voditelji in tistimi, ki odločajo o mnenju!

Zakaj ne bi kreirali lastnih povratnih vprašanj? Imate povratno vprašanje, ki je delovalo za vas? Mogoče bi bili tudi drugi zainteresirani, da bi slišali o njem! Prosimo, da ga naslovite na nas pod »vprašajte strokovnjaka«.

Vprašanja o sodelovanju in partnerstvu

Vprašanja o klimi in prevozu

Vprašanja o razumevanju, analiziranj in primerjanju rezultatov

Vprašanja o iskanju rešitev

Vprašanja za nadaljnjo raziskavo

Povratna vprašanja za učitelje Sledeča vprašanja so primeri tematik, o katerih bi lahko razpravljali učitelji pred, med, ali po kampanji.

Vprašanja o vaši izkušnji s kampanjo CO2nnect 

Vprašanja o izobraževanju za trajnostni razvoj v vaši šoli