Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Naploli»ISIS EUROPA»2Ctg 2021»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau2Ctg 2021ISIS EUROPANaploliItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)88.87782.582.782.9
Nifer adroddwyr 16125192110836523
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)38.314.610.918.26.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)54.5140.7172.31670.220230.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)1294428341573210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

2Ctg 2021

Disgyblion(15)
89 
1381
Staff yr ysgol(1)
0 
0

ISIS EUROPA

Disgyblion(124)
77 
431
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Naploli

Disgyblion(179)
81 
344
Staff yr ysgol(13)
114 
295

Italy

Disgyblion(1040)
81 
583
Staff yr ysgol(68)
122 
411

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35214)
81 
199
Staff yr ysgol(1309)
106 
513