Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Naploli»ISIS EUROPA»2Ctg 2021»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater2Ctg 2021ISIS EUROPANaploliItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)88.87782.582.782.9
Antall rapportører16125192110836523
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)38.314.610.918.26.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)54.5140.7172.31670.220230.1
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)1294428341573210

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

2Ctg 2021

Elever(15)
89 
1381
Skolepersonell(1)
0 
0

ISIS EUROPA

Elever(124)
77 
431
Skolepersonell(1)
0 
0

Naploli

Elever(179)
81 
344
Skolepersonell(13)
114 
295

Italia

Elever(1040)
81 
583
Skolepersonell(68)
122 
411

Alle skoler

Elever(35214)
81 
199
Skolepersonell(1309)
106 
513