Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Naploli»ISIS EUROPA»2Ctg 2021»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov2Ctg 2021ISIS EUROPANaploliItalyVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)88.87782.582.782.9
Št. poročevalcev 16125192110836533
Najkrajša pot do šole (km)38.314.610.918.26.7
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)54.5140.7172.31670.220233.3
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)1294428341573210

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

2Ctg 2021

Učenci(15)
89 
1381
Šolski uslužbenci(1)
0 
0

ISIS EUROPA

Učenci(124)
77 
431
Šolski uslužbenci(1)
0 
0

Naploli

Učenci(179)
81 
344
Šolski uslužbenci(13)
114 
295

Italy

Učenci(1040)
81 
583
Šolski uslužbenci(68)
122 
411

Vse šole

Učenci(35224)
81 
199
Šolski uslužbenci(1309)
106 
513