Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Italy»Naploli»ISIS EUROPA»2Ctg 2021»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat2Ctg 2021ISIS EUROPANaploliItalyAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)88.87782.582.782.9
Antal reportrar16125192110836523
Medellängd skolväg (km)38.314.610.918.26.7
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)54.5140.7172.31670.220230.1
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)1294428341573210

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

2Ctg 2021

Elever(15)
89 
1381
School staff(1)
0 
0

ISIS EUROPA

Elever(124)
77 
431
School staff(1)
0 
0

Naploli

Elever(179)
81 
344
School staff(13)
114 
295

Italy

Elever(1040)
81 
583
School staff(68)
122 
411

Alla skolor

Elever(35214)
81 
199
School staff(1309)
106 
513