Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Rogaland»Vågen skule»6. og 7. klasse»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau6. og 7. klasseVågen skuleRogalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)44.744.788.793.382.9
Nifer adroddwyr 88100170836523
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)1.31.321.419.36.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.50.51903075.320230.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)2525722684210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

6. og 7. klasse

Disgyblion(7)
54 
29
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Vågen skule

Disgyblion(7)
54 
29
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Rogaland

Disgyblion(93)
90 
748
Staff yr ysgol(7)
66 
372

Norway

Disgyblion(1612)
91 
594
Staff yr ysgol(96)
107 
2204

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35214)
81 
199
Staff yr ysgol(1309)
106 
513