Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Bjørkelangen skole»8B»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau8BBjørkelangen skoleVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)62.660.489.693.382.9
Nifer adroddwyr 1834366170836523
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)7.79.58.719.36.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)8.719.62853075.320230.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)183219296684210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

8B

Disgyblion(18)
63 
183
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Bjørkelangen skole

Disgyblion(33)
61 
225
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Viken

Disgyblion(343)
85 
256
Staff yr ysgol(23)
119 
891

Norway

Disgyblion(1612)
91 
594
Staff yr ysgol(96)
107 
2204

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35214)
81 
199
Staff yr ysgol(1309)
106 
513