Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»1^ TLAC»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater1^ TLACITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)70.187.587.582.782.9
Antall rapportører23299300110836523
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)24.63534.918.26.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)39.7915915.91670.220230.1
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)65611631160573210

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

1^ TLAC

Elever(23)
70 
656
Skolepersonell(0)
0 
0

ITI malignani

Elever(292)
87 
1174
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(292)
87 
1174
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(1040)
81 
583
Skolepersonell(68)
122 
411

Alle skoler

Elever(35214)
81 
199
Skolepersonell(1309)
106 
513