Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Italy»Udine»ITI malignani»1^ TLAC»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat1^ TLACITI malignaniUdineItalyAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)70.187.587.582.782.9
Antal reportrar23299300110836523
Medellängd skolväg (km)24.63534.918.26.7
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)39.7915915.91670.220230.1
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)65611631160573210

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

1^ TLAC

Elever(23)
70 
656
School staff(0)
0 
0

ITI malignani

Elever(292)
87 
1174
School staff(7)
129 
710

Udine

Elever(292)
87 
1174
School staff(8)
128 
663

Italy

Elever(1040)
81 
583
School staff(68)
122 
411

Alla skolor

Elever(35214)
81 
199
School staff(1309)
106 
513