Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Nordland»Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested Frydenlund»Samfunnkkunskap 1c 20/21»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauSamfunnkkunskap 1c 20/21Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested FrydenlundNordlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)434374.993.382.9
Nifer adroddwyr 11115170836523
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)43436.719.36.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.81.858.13075.320230.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)703703192684210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Samfunnkkunskap 1c 20/21

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
43 
703

Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested Frydenlund

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
43 
703

Nordland

Disgyblion(107)
76 
190
Staff yr ysgol(8)
62 
220

Norway

Disgyblion(1612)
91 
594
Staff yr ysgol(96)
107 
2204

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35214)
81 
199
Staff yr ysgol(1309)
106 
513