Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Nordland»Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested Frydenlund»Samfunnkkunskap 1c 20/21»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovSamfunnkkunskap 1c 20/21Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested FrydenlundNordlandNorwayVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)434374.993.382.9
Št. poročevalcev 11115170836523
Najkrajša pot do šole (km)43436.719.36.7
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)1.81.858.13075.320230.1
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)703703192684210

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

Samfunnkkunskap 1c 20/21

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
43 
703

Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested Frydenlund

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
43 
703

Nordland

Učenci(107)
76 
190
Šolski uslužbenci(8)
62 
220

Norway

Učenci(1612)
91 
594
Šolski uslužbenci(96)
107 
2204

Vse šole

Učenci(35214)
81 
199
Šolski uslužbenci(1309)
106 
513