Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»United Kingdom»Glasgow City»Glasgow Caledonian University»4569»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau4569Glasgow Caledonian UniversityGlasgow CityUnited KingdomYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)69696911382.9
Nifer adroddwyr 11153136523
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)31.531.531.53.46.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)2.22.22.2202.120230.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)826826826145210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

4569

Disgyblion(1)
69 
826
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Glasgow Caledonian University

Disgyblion(1)
69 
826
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Glasgow City

Disgyblion(1)
69 
826
Staff yr ysgol(0)
0 
0

United Kingdom

Disgyblion(511)
111 
120
Staff yr ysgol(20)
124 
769

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35214)
81 
199
Staff yr ysgol(1309)
106 
513