Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Storbritannia»Glasgow City»Glasgow Caledonian University»4569»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater4569Glasgow Caledonian UniversityGlasgow CityStorbritanniaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)69696911382.9
Antall rapportører11153136533
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)31.531.531.53.46.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)2.22.22.2202.120233.3
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)826826826145210

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

4569

Elever(1)
69 
826
Skolepersonell(0)
0 
0

Glasgow Caledonian University

Elever(1)
69 
826
Skolepersonell(0)
0 
0

Glasgow City

Elever(1)
69 
826
Skolepersonell(0)
0 
0

Storbritannia

Elever(511)
111 
120
Skolepersonell(20)
124 
769

Alle skoler

Elever(35224)
81 
199
Skolepersonell(1309)
106 
513