Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»Lundenes skole»8»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau8Lundenes skoleTroms og Finnmark - Romsa ja FinnmárkuNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)0057.793.382.9
Nifer adroddwyr 1115171836533
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)0058.119.26.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0050.23078.520233.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)001273681210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

8

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Lundenes skole

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Disgyblion(13)
54 
1283
Staff yr ysgol(2)
114 
1208

Norway

Disgyblion(1622)
91 
591
Staff yr ysgol(96)
107 
2204

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35224)
81 
199
Staff yr ysgol(1309)
106 
513