Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestland»Kvåle skule»8a»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau8aKvåle skuleVestlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)0097.293.382.9
Nifer adroddwyr 11604170836523
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)009.219.36.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)00538.93075.320230.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)00339684210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

8a

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Kvåle skule

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Vestland

Disgyblion(581)
96 
330
Staff yr ysgol(23)
119 
570

Norway

Disgyblion(1612)
91 
594
Staff yr ysgol(96)
107 
2204

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35214)
81 
199
Staff yr ysgol(1309)
106 
513