Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Vestland»Kvåle skule»8a»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater8aKvåle skuleVestlandNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)0097.293.382.9
Antall rapportører11604170836523
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)009.219.36.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)00538.93075.320230.1
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)00339684210

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

8a

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
0 
0

Kvåle skule

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
0 
0

Vestland

Elever(581)
96 
330
Skolepersonell(23)
119 
570

Norge

Elever(1612)
91 
594
Skolepersonell(96)
107 
2204

Alle skoler

Elever(35214)
81 
199
Skolepersonell(1309)
106 
513