Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Wang Fredrikstad AS»VG1B»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauVG1BWang Fredrikstad ASVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)6874.782.991.982.7
Nifer adroddwyr 1432457187136686
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)17.816.3918.46.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)16.938.9341.83171.720326.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)459462284644211

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

VG1B

Disgyblion(14)
68 
459
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Wang Fredrikstad AS

Disgyblion(31)
75 
470
Staff yr ysgol(1)
73 
208

Viken

Disgyblion(432)
79 
253
Staff yr ysgol(25)
118 
828

Norway

Disgyblion(1768)
89 
561
Staff yr ysgol(103)
107 
2071

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35370)
81 
199
Staff yr ysgol(1316)
106 
511