Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km) 
Antall rapportører0
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km) 
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

Alle skoler

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(0)
0 
0