Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Lierbyen skole»8EF»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau8EFLierbyen skoleVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)7442.882.991.982.7
Nifer adroddwyr 2059457187136686
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.17918.46.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)917.8341.83171.720326.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)171115284644211

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

8EF

Disgyblion(20)
74 
171
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Lierbyen skole

Disgyblion(58)
43 
117
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Viken

Disgyblion(432)
79 
253
Staff yr ysgol(25)
118 
828

Norway

Disgyblion(1768)
89 
561
Staff yr ysgol(103)
107 
2071

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35370)
81 
199
Staff yr ysgol(1316)
106 
511