Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

Summary

Deze tabel toont geschatte CO2 - emissies en vervoersafstanden gebaseerd op de opgeladen schoolgegevens. Verklaring van begrippen en eenheden
Overzicht van de resultatenAlle scholen
Omvang van de emissies (g/km)82.9
Aantal deelnemers36523
Gemiddelde schoolrouteafstand (km)6.7
CO2 uitgestoten bij 20230.1
CO2 per verslag/per jaar (190 dagen, kg)210

Vergelijk de leerlingen met de leraren

Dit getal geeft schattingen weer op het vlak van CO2 - emissies en van de jaarlijkse CO2 - uitstoot per persoon onderweg van thuis naar school zowel voor de leerlingen als de leraren. Verklaring van begrippen en eenheden
CO2 -emissiegrootteg/kmCO2 per reporter
(190 dagen, kg)
kg

Alle scholen

Leerlingen(35214)
81 
199
Schoolteam(1309)
106 
513