Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)82.9
Št. poročevalcev 36523
Najkrajša pot do šole (km)6.7
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)20230.1
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)210

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

Vse šole

Učenci(35214)
81 
199
Šolski uslužbenci(1309)
106 
513