Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»
Her kan du undersøke nærmere hvordan CO2-utslippsverdier, transportmiddelbruk, kjønn og alder fordeler seg over de ulike svarkategoriene. Kryss av for en svarkategori, og du vil få ut resultater for de elevene som har krysset av for dette spesifikke alternativet nederst på siden. Forklaring av begreper og enheter

Skolevei og CO2-utslipp

Ingen data

Kjønnsfordeling

Ingen data

Transportfordeling

Ingen data

Aldersfordeling

Ingen data